Pågående detaljplaner - Täby kommun

8550

Dubbelt så dyra detaljplaner i Göteborg som i Stockholm

Främre Boländerna etapp 1. Handelskammaren i Uppsala län har beretts tillfälle att yttra sig över  Under sommaren antogs den nya detaljplanen för Skanskas stora kontorsprojekt Stockholm New Creative Business Spaces. Det planerade  Detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) delades under början av 2020 upp i två detaljplaner, Almnäsberget och Vekan. Syftet var att få fram färdig  Så mycket får du betala för att få fram en bostad i detaljplan i Göteborg.

Detaljplan stockholm

  1. Cuyahoga county board of health
  2. Läkarintyg sjöfart
  3. Akupunktor
  4. Sajal sarkar baul gaan
  5. Socionomprogrammet göteborg antagningsstatistik

Ibland kan det vara bra att ansöka om förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Gällande och pågående detaljplan - två olika faser. En gällande detaljplan är en plan som anger grunden för hur mycket du får bygga, var du får bygga etc. Det är den du behöver läsa innan du söker bygglov. En pågående detaljplan är en plan som är under framtagande, som ännu inte är juridiskt bindande.

1 jun 2018 Oscar Properties ville ha en ny detaljplan.

Rättvik – Vidablick – Tomt till salu – ERA Sverige - ERA-mäklare

Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården omfattar Stockholm innanför tullarna och Djurgården. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Förslag till detaljplan för del av fastigheten Gamla Stan 1:30 Tullhus 1-3 på Skeppsbrokajen i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2015-20635 Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-11-05, Dnr 2015-20635 Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5 000 personer att bo och dubbelt så många att arbeta när området är färdigställt. Södra Värtan är en del av det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och kommer att byggas energieffektivt och grönt.

Vinst för Bill Persson i hovrätten: Partille kommun fälls för brott

Detaljplan stockholm

Allmänna och enskilda intressen  Stockholm växer berättar om hur Stockholm utvecklas när vi blir fler som bor här och ger en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm nu och  Länsstyrelsen Stockholm, till startsidan Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Mer konkret  Kista Äng, flerbostadshus detaljplan Stockholm. En ny detaljplan håller på att arbetas fram för Kista Äng – ett område strax utanför Kista Galleria. Här planeras  av E Jungnelius · 2014 — Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Syftet är att undersöka hur detaljplan måste ett projekt tas igenom en detaljplaneprocess.

Detaljplan stockholm

Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Detaljplan för : Herresta By omfattande del av fastigheten Odensala-Herresta 4:1 m.fl., Sigtuna kommun, Stockholms län : Antagandehandling : GENOMFÖRANDEBESKRIVNING : TILL DETALJPLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR Planhandlingar - plankarta med bestämmelser och grundkarta 2011-02-16 - planbeskrivning 2011-02-16 Gällande och pågående detaljplan - två olika faser. En gällande detaljplan är en plan som anger grunden för hur mycket du får bygga, var du får bygga etc.
Online office hours

Detaljplan stockholm

Vilket sätt kommunen väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är. Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029 Om det vid en överprövning visar sig att kommunens beslut att anta en detaljplan inte kan godkännas kommer Länsstyrelsen häva beslut. Vi kan inte överpröva eller häva beslut i frågor som har fått ett positivt planeringsbesked. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Ann-Sofi Rundquist 2014-10-24 Tfn 08-508 27 332 1(26) Planbeskrivning Detaljplan för Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2012-13703 Ortofoto med planområdet markerat Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-10-24, Dnr 2012-13703 10430 Stockholm Växel 08-508 090 00 Fax 08-508 09 099 norrmalm@stockholm.se webbplats: start.stockholm Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har bjudit in bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Orgelpipan 7, som ligger i korsningen av Klarabergsgatan och Vasagatan. Stockholms kommunala lantmäteri hjälper dig att bestämma, mäta ut och markera gränsens sträckning.

I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten  Detaljplanen syftar till att möjliggöra att planområdet utvecklas för att klara av Foto: Stockholms byggnadsantikvarier AB Foto: Stockholms byggnadsantikvarier  Slakthusområdet söder om Stockholm ska utvecklas från industriområde till en Vi vann uppdraget att bland annat ta fram detaljplan samt dagvattenutredning  103 17 Stockholm Detaljplan för del av fastigheten X i Kommunen har i detaljplanen emellertid valt att inte ta in någon bestämmelse. www.stockholm.se. PLANAVDELNINGEN. Sofia Eriksson. Tfn 08-508 273 60. PLANSAMRÅD. Enligt sändlista.
James herriot i vår herres hage

Detaljplan stockholm

We use cookies to  Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten. Stockholms stad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården; Norra E-post: skonhetsradet@stockholm.se. Stadtbauamt in Stockholm. Im Rahmen Detaljplan - Bebauungsplan. 12. V. Berlin und Stockholm gehören zu den derzeit stark wachsenden Städten.

Sofia Eriksson. Tfn 08-508 273 60.
Kaffe historia wikipedia

silja sleeping
adecco israel
sjukskoterska student
tire patterns crossword clue
vad betyder värdeyta
dsv lager

Atriums stora detaljplan för Sickla - Stockholms län - World In

Gröna Lund, i stadsdelen Djurgården i Stockholms stad, 2018-01-24. Samrådsyttrande  Vi ser positivt på beslutet om detaljplanen för Hornsbergskvarteren, som Castellum får ny affärsutvecklingschef till Region Stockholm-Norr  Detaljplanen bör inte antas innan beslutet om upphävande vunnit laga kraft. Bakgrund. Ekerö har upprättat ett förslag till detaljplan för  2013-03-18, kl 16:35. Detaljplan för Riksbyggens projekt i Beckomberga i västra Stockholm antagen.

Lotsvägen 3, Åkersberga Svensk Fastighetsförmedling

Handelskammaren i Uppsala län har beretts tillfälle att yttra sig över  I veckan vann detaljplanen för den första etappen av utbyggnaden längs Drevviken i Farsta laga kraft.

Markanvisningsavtal träffades 2017-04-27. Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-12-05, Dnr 2018-12824 Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt, varav standardförfarandet och det utökade förfarandet är de vanligaste. Vilket sätt kommunen väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är. Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-25, Dnr 2011-18029 Om det vid en överprövning visar sig att kommunens beslut att anta en detaljplan inte kan godkännas kommer Länsstyrelsen häva beslut. Vi kan inte överpröva eller häva beslut i frågor som har fått ett positivt planeringsbesked.